Sociokrati

Lidt om...

Sociokrati - vores styringsform

 


Vi anvender sociokrati som styringsform i Soleng. Den kræver lidt tilvænning, men ellers utrolig simpel.


Herunder zappet fra Frands Frydendals hjemmeside.


http://www.sociokrati.dk

Hvad skal vi med et nyt ”-okrati”?

Idealerne i demokrati er gode nok. Men et er idealer, et andet er praksis.


Vi har brug for bedre metoder til at realisere de demokratiske idealer. Sociokrati er ikke en afvisning af demokratiets idealer. Det er en bedre måde at stræbe efter dem på.


En skala for styreformer kan ordnes ved, at man i toppen sætter et styre, som inddrager alle de informationer og advarsler og al den indsigt, som personer og grupper i samfundet kan bidrage med, og i den laveste sætter et styre, som kan lovligt kan ignorere flest personer og mest af den tilgængelige visdom. Mellempositionerne sættes efter, hvor meget en ledelse lovligt kan ignorere for at komme videre.


I et diktatur er kun diktatoren selv sikker på ikke at blive ignoreret (hvis han trækker for store veksler på dette privilegium har han til gengæld gode chancer for at blive snigmyrdet). Flertalsstyre var et stort skridt opad fra diktaturet, for det rykkede fra en mulig yderste uretfærdighed og så langt op ad skalaen, at et helt flertal ikke kan ignoreres. Men et mindretal kan endnu ignoreres, og det kan jo være op til 50 %. Fra flertalsstyret er der altså endnu næsten 50 % at vinde til den bedst mulige organisation.


Sociokratiet er et rammesystem, som sikrer indflydelse til 100 %. Heri ligner det Konsensus-styre.


Sociokrati har dog meget mere at byde på end en beslutningsproces, der respekterer alle fællesskabets 100 %. Sociokratiets øvrige elementer giver en effektivitet, som Konsensus savner.


Sociokrati har praksis til effektiv underdeling af en organisation i selvorganiserende kredse og til sammenkædning af kredsene. Det har transparente praksis for forretningsorden og personvalg.


Sociokratiet er udviklet og testet gennem 4 årtier i Holland og i organisationer på langt over tusind mennesker. I dag findes snesevis af sociokratiske organisationer.


Et specialtilfælde af sociokrati kaldes Holakrati (på engelsk: Holacracy, som er en mønsterbeskyttet betegnelse for denne version af sociokrati.) Holacracy kan kaldes ”sociokrati med turbo”: Rammen er sociokratisk; men der er tilføjet nogle særlige praksis inden for den sociokratiske ramme.


Alle sociokratier har 4 grundprincipper:

  • Beslutningsprocessen ”Consent”
  • Underdeling i cirkel-organisation.
  • Sammenkædning af cirkler gennem dobbeltled
  • Personvalg ved ”Consent”
Er du interesseret i at komme med til at af vore kurser, kan du sende en mail til os på sociokrati@okosamfundet-soleng.dk
_________________________________________________________

Sociokrati kursus, maj 2017


Praktisk dagsprogram.


Lørdag d. 6. maj 17.


kl. 8.15:  Fælles morgenmad (egen medbragt mad)

kl 9.00: Kursus starter


Frokost med egen medbragte mad.


Kaffe med kage. ( du er velkommen til at bage)


Fællesspisning til aften - kr. 35 per person.( Husk at give besked før kurset) Dette betales direkte til Thierry.( kontant eller mobilpay) Tlf nr kommer senere.


Slutter ca. kl. 19.30


Søndag d. 7. maj 17


kl. 8.15:  Fælles morgenmad (egen medbragt mad)

kl 9.00: Kursus starter


Slutter kl. 14.00


Ved deltagelse i morgenmad medbringer hver især egen mad.


Deltagelse kr. 250 pr person for incl. Kaffe og the


Derudover donerer vi hver et beløb til Frands til hans LØN. Han har ikke nogen pris. Det ønsker han ikke. Husk derfor kontanter..


Tilmelding og betaling er senest 24.april 17.


Vi har to campingvogne til leje ( strøm + vand)


Vi glæder os til læringen med jer.


Indbetaling kan ske her: Merkur - Reg: 8401 Kontonr.: 1294034