Vision

Vor vision... 

Soleng om 10-20 år?

 

Hvordan kunne vi forestille os at Soleng ser ud om 10-20 år??? Jo, vi har da vore tanker og ideer, som vi i en meget forkortet form vil nedfælde her.


Selvforsynende - hvad kan vi selv?

Vi forestiller os at Soleng bliver så selvforsynende som muligt med grøntsager, frugt/bær, urter, og æg. Da vi mener at kødforbruget bør nedsættes, vil vi kun have "smådyr" til selvforsyning. Fx får, geder, gæs, kaniner og høns. Pt. tænker vi, at hvis nogle ønsker mælk, svine- eller oksekød, så er det noget vi køber os til.


Planter: Vi vil dyrke økologisk efter permakultur. Der vil være en "officiel" øko køkkenhave på 1 HA til dyrkning af grønt til salg i cafeen, beboerne og i gårdbutikken.


Rundt om på Soleng er der små miniarealer mellem grundene, hvor vi vil dyrke grøntsager/urter til Solengs beboere. Dette vil ikke kunne sælges i gårdbutikken, men udelukkende til eget fælles brug.


Kød: Soleng har arealer der kan bruges til afgræsning af får/geder ol. Der vil blive lavet en løsdriftsstald, så dyrene kan være ude hele året.


Strøm

Soleng vil opsætte solceller, små vindmøller og evt en gasgenerator. Vi overvejer om vi kan lave et fælles anlæg.


Varme

Vi tænker på flere muligheder som varmepumper, jordvarme og centralvarme med træfyr til de oprindelige bygninger.


Kloakering

Egen spildevandsrensning med biologisk anlæg. "Gråt" vand genbruges.


Drikkevand/gråt vand

Vi opretter en stor sø, hvor vi kan lave vores eget drikkevand.


Frugtplantage

Der vil blive anlagt et større område med forskellige frugttræer.


Hovehuset

Det oprindelige hovedhus er pt udlejet til de personer der købte gårdene. Når de flytter ud i de nye huse, vil huset skulle bruges til fælleshus, kontorer, møderum osv. Aftægten i enden ud mod vejen, vil kunne bruges til B&B eller til bolig for viceværten. En anden mulighed er at sælge lejlighederne som andele.


Cafe/køkken/gårdbutik/udstilling i laden

Den store lade kunne måske blive ombygget til at kunne rumme et "center" til div. arrangementer og en cafe med gårdbutik og udstilling. Der bygges et godkendt køkken, så der kan laves mad til cafeen på sigt. Cafeen vil kunne blive et trækplaster for de vandrere der dagligt går forbi på landevejen og som kommer fra Gendarmstien. Her er også mange turister, så måske vi vil kunne udnytte det, ved at lade Solhalla/Caffeladen være et specielt sted med oplevelser.


Værksteder

I de gamle svinestalde på Sollund er der 3 store rum og 3 små, som omdannes til værksteder til de Solengere der vil være selvstændige og arbejde på Soleng.


Arbejde

Der vil på Soleng være mulighed for at enkelte kan have sit arbejde her. Det kan være at passe grøntsagerne, passe cafeen mm.


Husene - selvbyggeri

Husene der bygges på Soleng skal være bygget så bæredygtigt som muligt og til så lille en pris som muligt.


Legepladser

Der vil være flere fine naturlegepladser i hver ende af Soleng.


Badesø

Vi håber at kunne oprette en fin naturlig badesø, som vil kunne bruges af alle.


Fællesskaber

En af vore højeste prioriteringer er at bevare et godt fællesskab, ved at alle skal hjælpes ad - har opgaver ol. 


Børnepasning

Der vil være en mulighed for at få børnene passet - enten ved en dagplejer-fuktion, eller endnu bedre, en form for børnehave/værested.


SOL - økonomi

En tanke - skal Soleng have sin egen økonomi/valuta???