Bobler

Vil du være med?...

At blive "bobler" i Soleng

 


En bobler er én som ønsker at blive en del af Soleng fællesskabet. Det er en tid hvor du kan boble over hvor vidt du vil bo og bygge på Økosamfundet Soleng. Du gennemgår en proces hvor vi gensidigt ser hinanden an og hvor vi mærker efter om kemien passer. Du får muligheden for at mærke efter om Økosamfundet er noget for dig.


Start med at nærlæse vore vedtægter MEGET grundigt og føler du "YES" - det er lige mig, så kontakt os på mail:  bobler@okosamfundet-soleng.dk - så vil vi kontakte dig for et videre forløb.


Processen starter med en rundvisning af Soleng, med mulighed for at får svar på spørgsmål. I vil blive tilknyttet en kontaktfamilie, der kan hjælpe med yderligere spørgsmål. Bobler-processen vil tage 2-6 måneder. I den tid har I selv ansvaret for at besøge og få kontakt til alle Solengs familier, så vi kan lære hinanden at kende. I har fri adgang til Soleng i hele processen og er velkomne til at deltage i div. arbejds- og hyggedage inden for de 6 måneder.


Vi ser gerne at I deltager i vores fællesspisninger min. én gang i måneden (se opslag på Bobler-Facebook, som i vil blive inviteret ind i), da vi erfarer at det er fællesspisningerne, der gøre det nemmest at lære hinanden at kende. Fællesspisningerne er typisk i forbindelse med arbejds- og hyggedage. Ved deltagelse i arbejdsdage er fællesspisningen gratis. Til yderligere fællesspisninger og hyggedage, laver vi fællesbuffet hvor hver familie medbringer en ret.


For at blive Bobler opkræver vi 1000,- kr. pr. voksen. Et éngangsbeløb for hele processen.

Har en bobler ikke været synlige nok, vil man udgå som bobler og få tilbuddet om at blive Soleng-ven. Er man blevet godkendt som bobler, vil denne gælde i 2 år. Herefter skal man igennem bobler-processen igen, hvis man ikke har købt en andel.


At blive godkendt som bobler, betyder at man nu kan købe en andel og være med i Soleng.

Hvis man vil vente, men gerne reservere en grund, kan dette gøres mod kr 400,-/md. Dog max i to år!


Indbetaling til vores bank: Merkur - Reg: 8401 Kontonr.: 1294034.

Som Bobler vil i kunne bo her nogle dage, fx. en weekend, i ferier ol. Du må gerne tage egen campingvogn eller telt med. Soleng har dog også en campingvogn man kan låne - der tillægges et lille beløb på kr 25,- pr døgn for varme og el.


Der er gratis fællesspisning på arbejdslørdage kl 17.30. Tilmelding på Bobler FB mindst 3 dage før. VIGTIGT, da Thierry skal planlægge.Vedr. Årsfællesmødet der ligger i første kvartal:


  • En bobler har møderet, men ingen stemmeret til fællesmøderne.
  • En andelshaver har mødepligt og stemmeret til fællesmøderne.


Opdat. 10/2017